Veikle Balders Hederspris ble til i 2013. Statuttene for tildeling av prisen ble sist endret etter vedtak på Veikle Balders generalforsamling 24.02.2024.

Veikle Balders Hederspris kan tildeles personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samsvar med foreningens formål:

§ 1 FORMÅL Foreningen har som formål å fremme utviklingen av kaldblodshesten bl.a. gjennom:

  • Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
  • Å ta vare på og forbedre kaldblodshestens konkurransemuligheter.
  • Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i kaldblodshesten.
  • Utdanning og ungdomsarbeid, skape interesse og ressurser med formål å bevare den kulturbærer kaldblodshesten er.

Medlemmer av Veikle Balders styre og komiteer kan ikke tildeles Veikle Balders Hederspris før tidligst et år etter at tillitsvervet i Veikle Balder er avsluttet.

Vedtak om tildeling gjøres av styret. Foreningens medlemmer kan fremme forslag på aktuelle kandidater innen det foregående årets utgang. Tildeling skjer på Veikle Balders ordinære generalforsamling.

 

År Navn
2024  Lars Romtveit
2023 Heidi Moen og Merete Viksås
2022 Signe Kvaale Nilsen og Jørn Gunnar Nilsen
2021 Målfrid Vatne
2020 Nils Dagestad
2019 Tone Merete Pettersen
2018 Heiki Kulbik og Tor Martin Moe
2017 Tor Finstad
2016 Terje Bostad
2015 Tormod Rundhaugen
2014 Jahn Schou og Jon A. Høgstad