Veikle Balders medlemsblad startet forsiktig med en Årskavalkaden i 2013.
Bladet ble trykt og stiftet på kopimaskinen på NHS, Starum og sendt til ca. 350 medlemmer. Siden har både Veikle Balders medlemsmasse og medlemsbladene økt i omfang. Nå er medlemsbladene på inntil 80 sider, det er grensen for hva som kan stiftes i trykkeprosessen.

Fra og med Årskavalkaden 2014 har Land Trykkeri AS stått for trykkingen.
Land Trykkeri AS hjalp oss også med layout i starten. Fra Årskavalkaden 2017 til Årskavalkaden 2021 stod Trav- og Galopp Nytt for layout.
Vår nåværende samarbeidspartner med layout er Druen Design. Etter hvert har medlemsbladene fått en tilnærmet fast utforming.

Vårnummeret så dagens lys første gang i 2015.
Siden da har det blitt to utgivelser i året. Årskavalkaden gis ut i desember. Vårnummeret gis ut i månedsskiftet april-mai. De siste utgavene har blitt trykt i 1500 eksemplarer. Produksjon, trykking og utsending av bladene er i stor grad finansiert av annonser.

På Veikle Balders generalforsamling 2014 ble det valgt en redaksjonskomite for første gang.
Veikle Balder er ansvarlig utgiver for medlemsbladene. Det redaksjonelle ansvaret for utgivelsene ivaretas av redaksjonskomiteen og den valgte redaktøren. Redaksjonskomiteen konstituerer seg selv. For tiden består redaksjonskomiteen av Susann Ervik, Steen Morten Eidsmo Johansen og Vidar
Arnesen. Redaktøransvaret ivaretas av Vidar Arnesen. Det er flere personer som stiller opp med korrekturlesing, innspill og ikke minst bildemateriale. Redaksjonskomiteen mottar ingen form for godtgjøring for arbeidet.

Veikle Balders medlemsblader har fått eget ISSN-nummer. Selv om Veikle Balder ikke er en del av den
ordinære pressen, etterlever redaksjonskomiteen både Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Årskavalkaden er en oppsummering av året som har gått og inneholder blant andre artikler:

 • Året i Veilke Balder
 • Veikle Balders Landsfinale
 • Veikle Balder Cup
 • Veikle Balder Mesterskapet
 • Veikle Balder Allsidighetscup
 • Sikkilsdalseminaret
 • Klasseløpsauksjonen
 • Våre kaldblodsoppdrettere
 • Årets kaldblodsføll
 • Historiske artikler
 • Travpolitiske innspill og artikler

Vårnummeret har de siste årene vært et temanummer.
Temaene til nå har vært:

 • Innavl
 • Den allsidige kaldblodshesten
 • Forberedelser av kaldblodsunghesten til auksjon og utstilling
 • Hestevelferd
 • Fruktbarhet
 • Å skape en kaldblodstraver

Vårnummeret inneholder også mer eller mindre faste innslag som:

 • Veikle Balders Hedersprismottaker
 • Veikle Balders Generalforsamling
 • Presentasjon av nytt styre og nye komiteer
 • Foreningens kommende aktiviteter
 • Veikle Balders rabatthingsteordning
 • Historiske artikler
 • Travpolitiske innspill og artikler