Sikkilsdalseminaret er et av Veikle Balders årlige arrangement.

Seminaret arrangeres den nest siste helga i august, helga før hestene hentes ned fra fjellet. Som navnet tilsier foregår seminaret i Sikkilsdalen,
selve symbolet på den målrettede hesteavlen i Norge.

Sikkilsdalseminaret har sitt utspring i et styreseminar i Sikkilsdalen 2019. Der fødtes spiren til et årlig seminar for Veikle Balders medlemmer.
Det første Sikkilsdalseminaret, som ble arrangert i 2020, var også en offisiell markering av Veikle Balders 10-års jubileum som forening. 

Sikkilsdalseminarene har varierte program, men med hestekultur, hestekunnskap, naturopplevelser og sosialt fellesskap i sentrum.