Kaldblodsforeningen Veikle Balder er en interesseforening for kaldblodsentusiaster.

Kaldblodsentusiaster fra hele landet deltok da foreningen for kaldblodshester ble stiftet på historisk grunn på Toftemo i Gudbrandsdalen28.august 2010.  Foreningen fikk navnet Veikle Balder og har som formål å fremme interesse for kaldblodshesten.

Veikle Balder har som formål å fremme utviklingen av kaldblodshesten bl.a. gjennom:
– Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
– Å ta vare på og forbedre kaldblodshestens konkurransemuligheter.
– Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i 
   kaldblodshesten.
– Utdanning og ungdomsarbeid, skape interesse og ressurser med formål å bevare den 
   kulturbærer kaldblodshesten er.

Foreningen har sitt virke knyttet til avl, oppdrett og sport med kaldblodstraveren i sentrum. Vi er en av Det Norske Travselskap sine samarbeidene organisasjoner og er høringsinstans til Det Norske Travselskap. 

 

Veikle Balders Landsfinale
Foreningens signaturarrangement er Veikle Balders Landsfinale. Landsfinalen er en utstilling for toårige kaldblodshester, både hopper og hingster. For å kunne delta har toåringene vanligvis kvalifisert seg på unghestskuer rundt om i Norges land, unntak var 2020 og 2021. Unghestene utfører også en travprøve. Travprøva tillegges noe vekt ved rangering av hestene. Det presiseres at travprøven ikke skal være en kappkjøring, men vise hestens bevegelsmønster og travmekanikk. Utstillingen arrangeres i oktober på Biri Travbane i forbindelse med hingstekåring og V75 med bare kaldblodstravere.  


 

Veikle Balder Hoppecup
I samarbeid med Det Norske Travselskap arrangerer foreningen Veikle Balder Hoppecup, en cup for fire- og femårige kaldblodshopper.  Hvert år kjøres åtte kvalifiseringsløp. Veikle Balder ønsker å arrangere kvalifiseringsløp på flest mulig travbaner. Finalene kjøres i september på Biri i forbindelse med Veikle Balders Landsfinale, hingstekåring og V75 med bare kaldblodstravere.

2018 ble det skilte finaler for hopper og hingster/vallaker. 2022 ble Veikle Balder Cup forbeholt  fire- og femårige kaldblodshopper. Fra og med 2024 er det offisielle navnet Veikle Balder Hoppecup. Det skal fortsatt kjøres to finaleløp i Veikle Balder Hoppecup, et finaleløp for de fireårige og et for de femårige. 


 

Den allsidige kaldblodstraveren
Kaldblodstraveren er en fantastisk arbeidsvillig og allsidig hest. Veikle Balder arbeider for å fremme rasens allsidige egenskaper gjennom å legge til rette for at kaldblodstraveren også kan delta i andre hestesportsgrener.
Veikle Balders Allsidighetscup er en cup som foregår gjennom hele året med start 1. januar og avsluttes 31. desember. Poeng samles ved å starte på organiserte stevner i regi av bl.a. Norges Rytterforbund, og det kan samles poeng i hele 9 grener; Dressur, sprang, kjøring, feltritt, distanse, Mounted Games, voltige, westerngrener og arbeidshest-grener. All deltagelse gir poeng. Det gis tilleggspoeng for hester som er aktive i travsporten inneværende år. 
Veikle Balder Mesterskapet 2023 vil bli arrangert på Stavsplassen, Tretten, helgen 15 til 17 september i samarbeid med Stav Kjøre- og Rideklubb. Mesterskapet vil bestå av grenene sprang, dressur og kjøring (presisjon og dressur). Det blir kåring av den beste hesten sammenlagt i alle tre grener; Veikle Balder Mester.
Veikle Balders Allsidighetskomité arrangerer også treningshelger. Det er stor interesse for å delta. Deltakerne blir instruert av svært kompetente instruktører. 

 

Medlemsblader
Foreningen gir ut to medlemsblader i året, Vårnummeret og en Årskavalkaden. Medlemsbladene har blitt svært populære. Vårnummeret har de siste årene hatt ulike tema som innavl, hestevelferd, fruktbarhet og fødsel. Referat fra Generalforsamlingen, presentasjon av det nye styret og historiske artikler er faste innslag i Vårnummeret. Der presenteres også lista med Veikle Balders rabatthingster. Årskavalkaden inneholder reportasjer fra ulike arrangement gjennom året. Travpolitiske utspill, presentasjon av en av våre kaldblodsoppdrettere, presentasjon av mottakere av Veikle Balders Hederspris og historiske artikler, er andre vanlig forekommende temaer i Årskavalkaden. 


 

Medlemsfordeler
Veikle Balder arbeider for å gi medlemmene ulike fordeler. En av medlemsfordelene er rabatt på hesteforsikringer hos Agria Dyreforsikring. 
Veikle Balders rabatthingsteordning er en annen medlemsfordel. Enkelte hingsteeiere og hingsteholdere gir Veikle Balders medlemmer rabatt på levende føllavgift. 
Veikle Balders medlemmer får også rabatt ved nytegning av abonnement på Trav365.no

 

Sikkilsdalsseminaret
Veikle Balders styre forsøker etter beste evne å skape kontakt mellom medlemmene på ulike arenaer. Sikkilsdalseminaret er et slikt tiltak. I Sikkilsdalen gis det tilbud om ulike turmål og besøk til hingstefølgene sammen med gjeterne. Sikkilsdalseminaret inneholder engasjerende foredrag, kortreist mat og mye sosial omgang med kaldblodsvenner. Det er styrets ambisjon at Sikkilsdalseminarene skal være arena for relasjonsbygging og på den måten skape godt samarbeidsklima i spørsmål som berører kaldblodshesten.