Wången vaccinerar alla hästar mot kvarka!

Wången vaccinerar alla hästar mot kvarka!

Publisert av Vidar Arnesen den 11.04.23.

På Wången vaccineras just nu alla skolhästar; varmblod, kallblod, russ och islandshästar, mot kvarka.

– Kvarka är en streptokockinfektion som gör hästar förkylda och ibland så dåliga att de faktiskt dör, berättar Ulf Hedenström, veterinär på Wången.

Kvarka finns världen över i alla länder som har hästar. Sjukdomen är anmälningspliktig och drabbade stall isoleras.

–Att vaccin är effektivt det vet vi. Till exempel har hästnäringen tillsammans i princip lyckats utrota influensa genom obligatoriska vaccinationsprogram.

Det finns ridskolor och andra verksamheter i Sverige som drabbats illa av kvarka. Både för att hästarna blivit dåliga och i värsta fall dött, men också för att det är en stor ekonomisk smäll att behöva isolera sitt stall, att inte kunna ta emot elever eller kunna åka i väg för att tävla.

–Det finns ett högaktuellt exempel där en travbana precis nu var tvungna att flytta sin V75-omgång på grund av kvarka, med stora kostnader och besvär som följd för de inblandade.

På Wången tar hästskötarna temp på hästarna varje morgon för att se att hästarna inte har någon pågående infektion. Nu kommer personalen även att visitera hästarna morgonen efter vaccinationen för att se om de fått någon reaktion på halsen. Detta för att följa upp eventuella reaktioner.

–Det har tidigare funnits vaccin mot kvarka men inget som är så lovande som det här vaccinet, säger Ulf Hedenström.

Grundvaccinationen med Strangvac ska göras tre gånger första året, och sedan en till två gånger per år.

–Vi passar vi på att vaccinera inför påsklovet så att de får ett par dagars naturlig vila efteråt. Vaccination nummer två får de inför betessläppet, säger Ulf Hedenström.

På Wången ges kvarkavaccinationen i samband med att man vaccinerar mot influensa och stelkramp. Det är ett effektivt sätt att vaccinera och kan vara ett hanterbart sätt för andra hästägare så de slipper ta ut veterinären flera gånger per år till stallet. Wången kommer att följa upp vaccinationsprogrammet eftersom det är en del av lärandeprocessen inom utbildningarna och för att man är de första som samvaccinerar högpresterande hästar i stor skala.

KVARKA

Kvarka är en smittsam, allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor. Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi subspecies equi. Symtomen kan också i vissa fall vara lindriga och likna en vanlig förkylning. Tysta smittbärare förekommer. Sjukdomen är anmälningspliktig.

Kvarka smittar främst mellan hästar som har direktkontakt, men smitta sker även via inredning, utrustning och människor. Läs mer om Kvarka på HästSverige (hastsverige.se)

STRANGVAC

Sedan augusti 2021 kan Strangvac användas i alla EU-länder. Strangvac är ett svenskutvecklat vaccin från Intervacc.  Forskningen som ligger till grund för vaccinets tekniska plattform har skett tillsammans med forskare på Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

BILDTEXT: Ulf Hedenström gett första dosen Strangvac kvarkavaccin till 50 skolhästar på Wången. Foto: Emma Roos

KONTAKT: Ulf Hedenström, veterinär, Wången, 076-772 05 29, ulf.hedenstrom@wangen.se