Veikle Balders Landsfinale 2023

Veikle Balders Landsfinale 2023

Publisert av Vidar Arnesen den 07.03.23.

Deltaking og organisering av Veikle Balders Landsfinale fra og med 2023.

Veikle Balders Landsfinale er et stort og krevende arrangement med en budsjettert utgiftsramme på nær kr 200 000,- med en nettoutgift på ca. kr 70 000,- I tillegg kommer behovet for en kraftanstrengelse i form av dugnadsinnsats. Antall påmeldte hester påvirker ikke behovet for dugnadsinnsats og de økonomiske realitetene i særlig stor grad. De praktiske forberedelsene må gjøres, katalog må trykkes, dommere og andre funksjonærer må være på plass, uavhengig av antall påmeldte hester. De nye reglene er vedtatt for å skape bedre samsvar mellom dugnads- og økonomisk innsats og antall utstilte hester.

På Veikle Balders Generalforsamling 18.02.2023 ble det vedtatt nye regler for deltaking på Landsfinalen. De nye reglene er

Utstilte hester, som har oppfylt opprinnelige kvalifiseringskrav, sløyfe på lokalt skue for hingster og sløyfe pluss kvalitet for hopper, gis fortrinn til deltaking på Veikle Balders Landsfinale. Øvrige ledige plasser, inntil 40 hester i hvert kjønn, fordeles etter åpen påmelding.

På den måten håper Veikle Balder at den såkalte «Veikle Balder- effekten» vil bli videreført. Vi oppfordrer eiere av toårige kaldblodshester til å stille ut lokalt for å få en pekepinn på muligheter på Landsfinalen og for å sikre seg plass på Landsfinalen gjennom deltaking på lokalt unghestskue. «Først til mølla-prinsippet» gjelder ved åpen påmelding. Ordningen skal evalueres jevnlig, minimum hvert femte år.

Fra og med 2023 er den Store Kaldblodshelga på Biri flyttet ei uke fram i tid, til den 29. og 30. september. Påmeldingsfristen til Veikle Balders Landsfinale 2023 er innen 11. september. Det betyr at siste mulighet for å sikre seg fortrinnsrett til å delta på Landsfinalen blir på Seljord 10. september.

Mer utførlig informasjon om Veikle Balders Landsfinale 2023 vil bli publisert her på  www.veiklebalder.no så fort informasjonen foreligger.