Veikle Balders Hederspris

Veikle Balders Hederspris

Publisert av Vidar Arnesen den 01.12.22.

Veikle Balders Hederspris ble til i 2013. Statuttene for tildeling av prisen ble sist endret etter vedtak på Veikle Balders generalforsamling 24.02.2018. 

 Veikle Balders Hederspris kan tildeles personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samsvar med foreningens formål:

§ 1 FORMÅL Foreningen har som formål å fremme utviklingen av kaldblodshesten bl.a. gjennom:

  • Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
  • Å ta vare på og forbedre kaldblodshestens konkurransemuligheter.
  • Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i kaldblodshesten.
  • Utdanning og ungdomsarbeid, skape interesse og ressurser med formål å bevare den kulturbærer kaldblodshesten er.

Foreningens medlemmer kan fremme forslag på aktuelle kandidater innen det foregående årets utgang, altså innen 31.desember 2022. Begrunnede forslag mottas kun på foreningens epostadresse, post@veiklebalder.no 

 Vedtak om tildeling gjøres av styret. Tildelingen skjer på Veikle Balders ordinære generalforsamling 18. februar 2023.