Veikle Balders Generalforsamling 2024

Veikle Balders Generalforsamling 2024

Publisert av Vidar Arnesen den 01.01.24.

Veikle Balders Generalforsamling 2024 vil finne sted på Sanner Hotell på Gran 24. februar. 

Styret minner om at forslag og saker som medlemmer ønsker å ta opp,  må være styret i hende 4 uker før Generalforsamlingen. For 2024 betyr det innen 27. januar. Alle saksdokumenter til Veikle Balders Generalforsamling 2024 vil bli publisert på www.veiklebalder.no 17. februar.

Det vil også bli arrangert et kaldblodsseminar i forbindelse med Generalforsamlingen. Informasjon om bestilling og priser på mat og overnatting er å finne på side 78 i Veikle Balders Årskavalkade 2023. Ytterligere informasjon om program for kaldblodsseminaret vil komme på www.veiklebalder.no

 Styret ønsker alle medlemmer velkomne til Veikle Balders Generalforsamling 2024!