Veikle Balders Allsidighetscup 2023

Veikle Balders Allsidighetscup 2023

Publisert av Renate Ugelstad den 15.03.23.

Velkommen til Veikle Balders Allsidighetscup 2023!  Allsidighetscupen foregår hele året, og ved påmelding innen 1. juni vil aktiviteter fra og med 01.01.2023 være tellende. Ved påmelding senere vil deltagelse gjelde fra betalingstidspunkt. Husk også at deltagelse i Veikle Balders treninghelg på Stavsplassen  i juni og Veikle Balder Mesterskapet i september samme sted gir poeng i Cupen.

 

Veikle Balder har gleden av å invitere alle kaldblodstravere til en allsidighetscup. Din kaldblodstraver kan i løpet av året sanke poeng ved å delta på ulike konkurranser i de fleste grener av kjøre- og ridesporten.  Veikle Balder håper dette kan bidra til flerbruk og etterbruk av kaldblodstravere, og at mange ønsker å bruke sine kaldblodstravere i organiserte aktiviteter. Veikle Balder mener flerbruk og allsidig bruk av vår kaldblodstraver fyller alle formålsparagrafene til foreningen.

Intensjonen for cupen er å få flest mulige kaldblodstravere ut på stevne, få promotert kaldblodstraveren som en allsidig hest og vise rasens bruksverdi.

 

 Generelt:

Man samler poeng i cupen ved å starte på organiserte stevner i Norges Rytterforbunds (NRYF) grener: dressurridning, sprangridning, kjøring, mounted games, voltige, distanse og feltritt. Man kan også samle poeng i westernridning og arbeidshestgrener (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest)

Westernkonkurranser må være godkjent etter WRANs reglement, arbeidshest- og brukshestgrenene etter Foreningen arbeidshestens reglement. Det gis ekstra poeng til kaldblodstravere som er aktive i travet inneværende år (startet i totalisatorløp med registrert tid).

 Den kaldblodstraveren som har samlet flest poeng på ved utgangen av året vinner Veikle Balders pris for Årets allsidige kaldblodstraver. I tillegg til dekken, heder og ære utbetales det pengepremier. Alle deltagere får Veikle Balders rosett.

 

Premier:

1. plass 5.000 kr

2. plass 3.000 kr

3. plass 2.000 kr    

En gavepremie trekkes blant de øvrige deltakere.

For at pengepremier skal utbetales kreves det minimum 10 påmeldte deltagere til cupen.

 

Påmelding:

Påmelding via deltager.no  

Veikle Balders Allsidighetscup 2023 (deltager.no)                                                                       

 Påmeldingsavgift kr 250,- per hest.                            

Ved påmelding før 1. juni vil aktiviteter fra og med 01.01.2023 være tellende. Ved påmelding senere vil bare aktivitet og resultater fra betalingstidspunkt telle.

Deltageren er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på oppnådde resultater. Resultatene kan sendes inn fortløpende eller minst 2 ganger årlig: senest 1. august for første halvår og senest 1. januar for andre halvår. Som dokumentasjon av resultater som ikke tilgjengelig i NRYFstevne, kreves bilde av resultatliste, eventuelt resultatliste attestert av arrangør.

Hestens eier eller ansvarlige rytter/kusk være medlem i Veikle Balder. Hesten ha pass, være renraset kaldblodstraver og registrert i Det Norske Travselskap (DNT) eller Svensk Travsport (ST)                                                        

 For å bli medlem i Veikle Balder: https://www.veiklebalder.no/innmelding

 

Innsending av resultater sendes til e-post: ahest@veikle balder.no.

Merk «Allsidighetscup 2023» i emnefeltet.

 

 Poeng:

Man kan sanke poeng på alle stevnetyper fra og med utvidet klubbstevne, og for hver aktivitet man deltar på. Man får poeng ved godkjent resultat, og premiebonus ved plassering. Det gis tilleggspoeng for aktive travere, og allsidighetsbonus for de som har deltatt på aktiviteter i forskjellige grener. Dette skal sikre at aktive og ikke aktive travhester kan konkurrere på like vilkår.

Det er hesten som samler poeng! Det betyr at hesten kan starte med flere ryttere/kusker.

 

 Grunnpoeng:

Dressurridning: LD: 30p, LC: 40p, LB: 50p, LA: 60p, MC: 70p, MB og over: 80p

Sprangridning: under 60cm: 30p, 60cm: 40p, 70cm: 50p, 80cm: 60p, 90cm: 70p,

100cm og over 80p

Kjøring: Dressur: Utdanning: 40p, Lett:55p, Middels og over: 70p,

               Presisjonskjøring: Utdanning: 40p, Lett: 55p, Middels og over: 70p

                Maraton: Utdanning: 80p, Lett: 110p, Middels og over: 140p

Feltritt:  Dressur, Sprangridning og Terrengprøve

                Knøttecup/LD: 150p                                                                                                                                                           H70/LD:190p                                                                                                                                                                                                    H80/LC og over: 220p

Distanse: Under 30 km: 80p, 30-49 km: 100p, 50-59 km:110 p, 60-79 km: 130 p, over 80km: 150p

Mounted Games: 60p  

Voltige: 60 p

Westerngrener: 60p

Arbeidshestgrener: (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest): 60p

 

 Tilleggspoeng:

Aktive travere med registrert tid i et totalisatorløp inneværende år: 150p for travløp og/eller 150p for Monte

Start i trav- og monteløp uten totalisator (lokalkjøring) med godkjent tid; 30p per løp.

Tilleggspoeng registreres først når det foreligger resultater fra grener med grunnpoeng.

 

Deltagere i Veikle Balder Mesterskapet;

Deltagelse i kombinert mesterskapet: 300p

Deltagelse i grenmesterskapet: 200p

Deltagelse i andre åpne klasser: 100p

Det gis kun tilleggspoeng for deltagelse i Mesterskapet en gang, den høyeste poengsummen blir da registrert. Grunnpoeng og evt. premiebonus kommer i tillegg.

 

Deltagere ved Veikle Balders Treningshelger: 50p

Tilleggspoeng registreres først når det foreligger resultater fra grener med grunnpoeng.

 

Premiebonus:

Plassering som nr. 1, 2 eller 3 i konkurranse gir bonus etter følgende skala:

  1. plass 30 poeng
  2. plass 20 poeng
  3. plass 10 poeng

Øvrige plasserte gir en bonus på 5 poeng.

 

Allsidighetsbonus:

Deltagelse i flere grener gir allsidighetsbonus. Man kan kun oppnå èn allsidighetsbonus per år.

2 grener: 150p

 3 grener: 200p                                                                                                             

 4 grener: 300p

 5 grener: 400p                                                                                                           

 6 grener: 500p

 7 grener: 600p                                                                                                        

 8 grener: 700p

 9 grener: 800p

 

NB! Det kan kun samles poeng for start i 3 klasser per dag.

 

Fremtidige endringer:

Statuttene kan endres hvert år. Nyreviderte statutter kunngjøres av Veikle Balder og på veiklebalder.no

 

Kontaktperson Renate Ugelstad ahest@veiklebalder.no

Vi gleder oss til å se mange kaldblodstravere ute på stevner i 2023!

 

Lykke til!