Veikle Balder og årets Klasseløpsauksjon

Veikle Balder og årets Klasseløpsauksjon

Publisert av Vidar Arnesen den 15.08.22.

Nordsjø Anna på Klasseløpsauksjonen 2019. Foto: Målfrid Vatne

 

Veikle Balder ble invitert til å delta i en evaluering av klasseløpsauksjonen 2021 av DNT . Vi ga vårt skriftlige svar den 22.november 2021. 

Den 17.mars i år deltok vi fra organisasjonenes side på et drøftingsmøte med administrasjonen i DNT rundt opplegget for årets auksjon. Der ble vi presentert for hvordan DNT så for seg årets organisering Dette er ikke i tråd med Veikle Balders anbefalinger. 

Veikle Balder gjengir derfor uttallelsen av 22. november 2021 i sin helhet:

 

Evaluering av Klasseløpsauksjonen 2021

Veikle Balder har forhørt seg med medlemmer som har solgt åringer på årets klasseløpsauksjon. Vi har ikke hatt anledning til å få med synspunkt fra kjøpergruppen. Medlemmenes synspunkt sammenfattes slik:

1.         Hva var bra med årets auksjon?

Veikle Balders medlemmer er først og fremst positive til at det ble en auksjon til tross for Korona-pandemien. Åringsauksjoner er gode salgskanaler og internettauksjon er en god erstatning for en fysisk auksjon.

Livesendingen fra auksjonen får gjennomgående positiv vurdering fra Veikle Balders medlemmer.

Flere medlemmer i Veikle Balder benyttet seg av tilbudet om profesjonell filming og fotografering av auksjonshestene. Det var gjennomgående positive erfaringer med dette.

2.         Hva kunne vært bedre med årets auksjon?

Veikle Balders medlemmer etterlyser fysiske auksjonskataloger.

Markedsføringen rettet seg i stor grad mot mennesker som allerede er engasjert i travsporten. Det bør være et betydelig potensiale i å nå ut til nye kundegrupper.

3.         Hvilken auksjonsform foretrekker dere? Utdyp svaret.

Veikle Balders medlemmer er entydige på at fysiske auksjoner er å foretrekke som salgskanal. Internettbaserte auksjoner kan ikke erstatte framtidige fysiske auksjoner. Derimot kan internettbaserte auksjoner være gode komplimenterende tiltak. Medlemmene ser for seg at det i framtiden vil være behov for både fysiske og internettbaserte auksjoner.

Ved en fysisk auksjon vil miljøet påvirke til bedre priser, spontankjøp og kanskje blir andelslag dannet. Selger får vist hesten på en representativ måte. Samtidig ivaretas kjøpers ansvar for å undersøke hesten bedre.

4.         Annet dere ønsker å kommentere/gi tilbakemelding om?

Flere medlemmer peker på at et auksjonsløp for kaldblods i tilknytning til klasseløpshelga ville vært en salgsdrivende faktor.

Det er utbredt skuffelse over andelen av kaldblodsåringer som ikke oppnådde bud på auksjonen.

Veikle Balders medlemmer er bekymret over prisutviklingen, spesielt på hopper.

5.         Vennligst gi Klasseløpsauksjonen 2021 en karakter etter hvor fornøyd eller misfornøyd dere er med auksjonen. Karakter 1 betyr at dere er svært misfornøyde og karakter 6 betyr at dere er svært fornøyd.

Gjennomsnittet av de besvarelsene Veikle Balder har mottatt fra selgende medlemmer er 4,5. Tallet må sees som en trend. Med såpass få tilbakemeldinger har man ingen statistisk validitet.

Kjøperperspektivet er ikke belyst fra Veikle Balders side.