Veikle Balder Cup 2023

Veikle Balder Cup 2023

Publisert av Vidar Arnesen den 27.12.22.

Jan Inge Ringen fra Norsk Trav AS og Vidar Arnesen fra Veikle Balder møttes for å evaluere Veikle Balder Cup 2022 på Bjerke 20. desember. Rammene for Veikle Balder Cup 2023 var også tema på møtet.

På møtet var det enighet om:

  • Med ett unntak, var løpene i Veikle Balder Cup 2022 gode spilleløp med bra fyllingsgrad. Veikle Balder Cup fortsetter som en cup for fire- og femårige kaldblodshopper.
  • Det planlegges for åtte kvalifiseringsløp i Veikle Balder Cup 2023. Finalene inngår i den store kaldblodshelga på Biri.
  • Det er tilstrekkelig hestegrunnlag til å planlegge for kvalifiseringsløp på Sørlandet Travpark, Bergen Travpark, Varig Orkla Arena og Biri Travbane. Kvalifiseringsløpene på disse travbanene legges til større travstevner for å sikre best mulig fyllingsgrad i løpene.
  • Dersom det ikke blir tilstrekkelig innmelding i løpene på lokalbanene, kjøres erstatningsløp på Bjerke.
  • Aldersdelte kvalifiseringsløp, forbeholdt kun fireåringer og kun femåringer, kjøres på Bjerke.
  • Minst to av kvalifiseringsløpene på Bjerke skal gå over 2600 meter

Proposisjoner for kvalifiseringsløpene i Veikle Balder Cup 2023 vil bli publisert så snart de foreligger.