Valg av nye tillitsvalgte i Veikle Balder

Valg av nye tillitsvalgte i Veikle Balder

Publisert av Sigmund Vister den 10.12.22. Oppdatert 11.12.22.

Veikle Balder avholder sin Generalforsamling den 18.februar 2023. I den forbindelse skal det velges nye tillitsvalgte i foreningen. Det skal velges personer inn i styre og komiteer.

Til styret skal det velges personer som har både interesse for og kompetanse til å bidra til styrets arbeid og foreningens videre utvikling. Videre skal det velges personer til allsidighetskomiteen, utstillingskomiteen og redaksjonskomiteen. Til styret søkes det blant annet etter personer som har kompetanse innenfor økonomiske og administrative oppgaver.

Til allsidighetskomiteen søkes det etter personer som har interesse for å bidra til videre utvikling av Veikle Balders arbeid rundt den allsidige kaldblodshesten. Arbeidet vil bestå av planlegging og gjennomføring av diverse aktiviteter gjennom året. Høydepunktet må sies å være Allsidighetsmesterskapet i september.

Utstillingskomiteen står hvert år for gjennomføringen av Landsfinalen for 2-åringer. Komiteens medlemmer skal planlegge og gjennomføre arrangementet. Landsfinalen har vært arrangert hvert år siden 2011 og har foregått på Biri Travbane.

Til redaksjonskomiteen søkes det etter personer som har lyst til å skrive, fotografere og utarbeide redaksjonelt innhold til to årlige utgivelser av medlemsblader.  

Det er utarbeidet retningslinjer for styrets og komiteenes arbeid. Se mer på vår hjemmeside. 

Veikle Balder har pr 31.12.2022  cirka 1100 medlemmer. For å ha tillitsverv i foreningen, må du være medlem pr 31.12 året før valget finner sted. Foreningen er kjent for sitt sosialt trivelige miljø hvor folk med interesse og engasjement for kaldblodshesten treffes i ulike sammenhenger. For å inneha et verv, vil det være nødvendig at du prioriterer tid til utføre oppgaver i samarbeid med de andre i styret eller komiteen.

Er du interessert eller har du forslag på gode kandidater, kontakt Kristian Borud, Ingolf Herbjørnrød eller Gunhild Bekkevold Larsen i valgkomiteen.

 

Sigmund Vister

 styreleder