Utfordringer på hjemmesideplattformen

Utfordringer på hjemmesideplattformen

Publisert av Vidar Arnesen den 01.09.22.

Det har oppstått en systemfeil som medfører at det ikke lar seg gjøre å laste opp nye bildefiler til hjemmesiden. Problemet har blitt tatt opp med vår leverandør av plattform, StyreWeb. StyreWeb har sendt saken over til sine datateknikere på 2. linje. 

Både Veikle Balder og StyreWeb satser på at denne utfordringen løses med det første og at oppdatering igjen kan skje som planlagt.