Utdanne deg innen travet?

Utdanne deg innen travet?

Publisert av Vidar Arnesen den 06.04.23. Oppdatert 06.04.23.

VILL UTBILDA FLER HÄSTSKÖTARE

Nu sänks kursavgiften på Hästskötarkursen

När allt blir dyrare måste det bli lättare för fler att utbilda sig till hästskötare resonerar Wången och Hästsportens Folkhögskola. Nu sänker man kursavgiften på Hästskötarkursen.

Till hästskötare kan man läsa på gymnasiets treåriga naturbruksprogram. Men de som är över 18 år kan utbilda sig på Hästskötarkursen med travprofil som Hästsportens Folkhögskola genomför på Wången.

– Travsporten har ett stort behov av utbildade hästskötare, och som travsportens riksanläggning är det vår huvuduppgift att förse branschen med utbildad personal, säger Jan Halberg som är sportchef på Wången.

När allt annat blir dyrare väljer vi Wången och Hästsportens Folkhögskola att sänka kursavgiften – för att fler ska ha råd att gå kursen.

– Vi ser ju att den försämrade hushållsekonomin riskerar att påverka möjligheten att utbilda sig, därför måste vi också göra allt vi kan för att få fler hästskötare ut i arbete, säger Jan Halberg som också är ordförande i Travtränarnas riksförbund och representerar arbetsgivarsidan i travsporten.

De som söker till Hästskötarkursen ska ha vissa förkunskaper och viss erfarenhet av häst. Kursen förbereder för Hästskötarexamen och ger deltagarna fördjupning och en bättre bas att stå på när de kommer ut i arbetslivet. Under kursen läser man ämnen som hästkunskap, hästens beteende och inlärning, hästens hälsa och sjukvård, tömkörning, travhästens utbildning och träning, och förstås mycket körning. Man kan även välja att lägga till undervisningsmetodik för ett framtida jobb inom utbildning, till exempel på en travskola.

De som går kursen är allt från unga vuxna som vill omskola sig in i ett nytt yrke, medelålders som tagit upp hästintresset från ungdomen och vill jobba i hästnäringen eller unga som kommer från ridsporten men vill kunna arbeta i inom travet där det finns gott om jobb.

– Det är klart ekonomin är tuff för oss också med massivt höjda elräkningar och ökade priser på spån och foder. Men det här måste vi prioritera. Vi får se om det blir en tillfällig eller permanent sänkning, säger Jan Halberg.

Undervisningen är kostnadsfri, men en avgift för övriga omkostnader som rör material, hästar, aktiviteter, kurslitteratur m.m. tas ut. Den avgiften sänks nu till 7900 kr.

OM HÄSTSKÖTARKURSEN

  • Utbildningsanordnare är Hästsportens Folkhögskola.
  • Utbildningen är på halvfart och delvis på distans, med digitala lärarledda föreläsningar.
  • Praktisk undervisning sker på Wången. De är fördelade på sex obligatoriska kursveckor utspridda på två terminer.
  • Kursen förbereder dig för att ta en hästskötarexamen.
  • Bra för dem som vill omskola sig för att arbeta som hästskötare inom travet
  • Tappskokurs och möjlighet att ta tappskoexamen.
  • Kursen är CSN-berättigad.

Kontakt: