Travprøvene på Landsfinalen

Travprøvene på Landsfinalen

Publisert av Vidar Arnesen den 06.10.22.

Faks Trym og Monika Fremstad leverte ei fremragende travprøve i 2020. Foto Øystein Gamlem

Veikle Balder ber om at alle utstillere og publikum merker seg følgende: 

Travprøven er på 1000 meter med tidtaking siste 500 meter. I bedømmelsen av travprøven er kjørbarhet, rytme- og travmekanikk de viktigste vurderingskriteriene. Kjøring i fart over hestens evne tolereres ikke og vil gi betydelig trekk i poengsettingen.

Hestene som skal ut i travprøve sammen, samles i oppsamlingsvolten ved inn og utkjøring av løpsbanen tre minutter før fastsatt tid for hver gruppe. Fra da av er ekvipasjene under plassjefens kommando.

For at dommerne skal ha mulighet til å vurdere alle hestene i puljen er det viktig at travprøvene utføres som følger: Hestene kjøres i katalogrekkefølge motsatt vei til oppløpsmerket. Der snus hestene opp, fortrinnsvis samlet, og kjøres i lett trav til midt på bortre langside. Ingen skal sette fart før det røde 1609-metersmerket. Tidtaking starter ved 500 meters merket.

Dommerne er instruert til å trekke  poeng dersom ikke travprøva utføres som forutsatt eller at hesten kjøres i høyere fart enn den mestrer.

I travprøven skal kusk ha godkjent hjelm og sikkerhetsvest. Det påbudt å benytte langvogn og slagreim