Til minne om Nils Dagestads

Til minne om Nils Dagestads

Publisert av Renate Ugelstad den 21.06.22.

Det er med sorg styret i Veikle Balder har mottatt budskapet om at Nils Dagestad har gått bort. Nils etterlater seg mange gode minner, og han vil bli dypt savnet.

Da Nils fikk VeikleBalders Hederspris i 2020 pekte styret på at Nils hadde vært en viktig inspirasjonskilde og rådgiver da Veikle Balder ble stiftet og etablert. Nils var raus med konstruktive og hyggelige tilbakemeldinger. På den måten fremmet han frivilligheten. Med personlige egenskaper som klokskap og omgjengelighet, var Nils en samarbeidets mann. Han var mild i form, men samtidig stø i kurs. Den livsanskuelsen preget også de rådene han ga Veikle Balders styre.

Nils Dagestad hadde en lang rekke tillitsverv innenfor hestesporten. Tidlig på 80-tallet kom han inn i styret for Voss Tråvlag. Derifra var veien kort til styret i Vestenfjeldske Travforbund. Nils var leder i travforbundet i to perioder. Han ble valgt inn i DNT-styret i 2004 og satt der til 2010. Den siste perioden var han DNT-styrets leder. I en periode var han travsportens representant i Norsk Hestesenters Avlsråd. Han var æresmedlem i Voss Tråvlag og Vestenfjeldske Travforbund og var innehaver av DNTs Hederstegn.

Nils var utstillingsinteressert og hadde en lang karriere som eksteriørdommer bak seg. Han var selvsagt med og dømte da Veikle Balders Landsfinale ble til. Siden var han trofast tilskuer på Landsfinalen.

Nils var eier av kaldblodshester siden 1975, og han hadde et framgangsrikt oppdrett. Det er få, om noen, som har født opp flere kaldblodshester i Norge. Den første kaldblodstraveren Nils var oppdretter av, ble født i 1979. I 1983 ble Dagfrid født. Fra da av fikk oppdrettet «Dag» først i navnet. På det meste hadde Nils seks avlshopper.

Nils hadde sterke følelser for hester. Han benyttet enhver anledning til å framheve kaldblodshesten som en viktig og tradisjonsrik kulturbærer i samfunnet. Hans formidling av opplevelsen ved å ta imot et nyfødte føll, kunne beskrives som sakral. Man tvilte heller ikke på ham da han fortalte hvor stort det er å oppleve fellesskapet med hestene, når hest og menneske samarbeider. Nils brant for ta vare på- og rekruttere unge mennesker til travsporten. Ingen var uberørt av Nils sin tale på Sikkilsdalseminaret 2020. Innsatsen Nils la ned for å få hestefaget inn i den videregående skolen, både lokalt og på landsbasis, hadde avgjørende betydning.

Våre tanker går til de nærmeste pårørende.

Fred over Nils Dagestad sitt minne.

Styret i Veikle Balder