Til minne om Jon A. Høgstad

Publisert av Vidar Arnesen den 27.06.23.

Til minne om Jon A. Høgstad.

Det er med sorg styret i Veikle Balder har mottatt budskapet om at Jon A. Høgstad har gått bort.

Jon var med i det interimsstyret som la grunnlaget for at Veikle Balder kunne bli stiftet på Toftemo i august 2010. Siden har Jon vært et trofast medlem i Veikle Balder. Da Veikle Balders Hederspris ble innstiftet i 2014, fikk Jon den aller første prisen sammen med Jahn Schou.

De siste årene har Jons helse og syn satt begrensinger for hans reisevirksomhet. Kontakten med Jon har derfor begrenset seg til sporadiske telefonsamtaler. I disse samtalene uttrykte Jon stolthet av å ha vært delaktig i at Veikle Balder ble stiftet. Han var også raus med gode tilbakemeldinger på hva Veikle Balder har blitt. De tilbakemeldingene tar vi i styret med oss som inspirasjon til videre innsats for kaldblodshesten.

Våre tanker går nå til de nærmeste pårørende.

Vi lyser fred over Jon A. Høgstad sitt minne.

 

Styret i Veikle Balder