Statutter Veikle Balders Allsidighetscup 2022

Statutter Veikle Balders Allsidighetscup 2022

Publisert av Renate Ugelstad den 07.06.22. Oppdatert 15.03.23.

Årets statutter har noen få endringer; dressurklasse LD er nå poenggivende, poenggivning i sprangklassene er justert og det gis tilleggspoeng for deltagelse i Veikle Balders treningshelger. 


STATUTTER OG INFO OM PÅMELDING:

Veikle Balder har gleden av å invitere alle kaldblodstravere til en allsidighetscup. Din kaldblodstraver kan i løpet av året sanke poeng ved å delta på ulike konkurranser i de fleste grener av kjøre- og ridesporten, se komplett liste nedenfor.
Veikle Balder håper dette kan bidra til flerbruk og etterbruk av kaldblodstravere,
og at mange ønsker å bruke sine kaldblodstravere i organiserte aktiviteter.
Veikle Balder mener flerbruk og allsidig bruk av vår kaldblodstraver fyller alle formålsparagrafene til foreningen.

Man samler poeng i cupen ved å starte på organiserte stevner i Norges Rytterforbunds (NRYF) grener som dressurridning, sprangridning, kjøring, mounted games, voltige, distanse og feltritt. Det kan også samles poeng i westernridning og arbeidshestgrener (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest) Western må være godkjent etter WRANs reglement, arbeidshest- og brukshestgrenene etter Foreningen arbeidshestens reglement.
Det gis ekstra poeng til kaldblodstravere som er aktive i travet inneværende år (startet i totalisatorløp med registrert tid).

Den kaldblodstraveren som har samlet flest poeng på slutten av året vinner Veikle Balders pris for Årets allsidige kaldblodstraver.
I tillegg til dekken, heder og ære utbetales det pengepremier. Alle deltagere får Veikle Balders rosett.

 

Premier:
1.plass 5.000 kr
2.plass 3.000 kr
3.plass 2.000 kr
En gavepremie trekkes blant de øvrige deltakere.
For at pengepremier skal utbetales kreves det minimum 10 påmeldte deltagere.

 

Påmelding:
For deltagelse må hestens navn og registreringsnummer sendes til ahest@veiklebalder.no


Påmeldingsavgift kr 250,- per ekvipasje. Kontonr: 20503183006
Ved påmelding/betaling innen 1. juni vil aktiviteter fra og med 01.01.2021 være tellende.
Ved påmelding/betaling senere vil deltagelse gjelde fra betalingstidspunkt!
Det vil si at resultater som kommer inn før innbetaling har skjedd ikke er gyldige.
Deltageren er selv ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på oppnådde resultater. De oppnådde resultatene kan sendes inn fortløpende
eller minst 2 ganger årlig; senest 1.august for første halvår og 1. januar for andre halvår. Som dokumentasjon av resultater som ikke tilgjengelig på Equipe kreves bilde av resultatliste, eventuelt startliste attestert av arrangør.

Hestens eier eller ansvarlige rytter/kusk være medlem i Veikle Balder og hesten må ha pass, være renraset
og registrert i Det Norske Travselskap (DNT) eller Svensk Travsport (ST)
For å bli medlem i Veikle Balder: https://veiklebalder.no/foreningen/bli-medlem/

 

 Alle påmeldinger og innsending av resultat skal merkes «Allsidighetscup 2022» i emnefeltet,
og betaling merkes med allsidighetscup 2022 og hestens navn.

 

Poeng:
Man sanker poeng på alle stevner over klubbnivå (dvs. fra og med utvidet klubbstevne) og for hver aktivitet man deltar på.
Det går på godkjent program, og evt. premiebonus ved oppnådd 1.-3. plass. Det er lagt inn koeffisienter på type stevne/aktivitet som det arrangeres få av slik at ingen grener favoriseres i for stor grad, og det er heller ikke gitt at de med best resultat vinner.
Det gis tilleggspoeng for aktive travere, og allsidighetsbonus for de som har deltatt på aktiviteter i forskjellige grener
slik at de som fortsatt er aktive i travet og de som ikke er aktive kan konkurrere på like vilkår.
Intensjonen for cupen er å få flest mulige kaldblodstravere ut på stevne, få promotert kaldblodstraveren som en allsidig hest og vist rasens bruksverdi.
Det er hesten som samler poeng! Det betyr at hesten kan starte med flere ryttere/kusker.

 

Grunnpoeng:
Dressurridning: LD: 30p, LC: 40p, LB: 50p, LA: 60p, MC: 70p, MB og over: 80p
Sprangridning: under 60cm: 30p, 60cm: 40p, 70cm: 50p, 80cm: 60p, 90cm: 70p,100cm og over 80p
Kjøring Dressur: Utdanning: 40p, Lett:55p, Middels og over: 70p,
Presisjonskjøring: Utdanning: 40p, Lett: 55p, Middels og over: 70p
Maraton: Utdanning: 80p, Lett: 110p, Middels og over: 140p

Feltritt: (Godkjent alle tre grener; Dressur, Sprangridning og Terrengprøve)
 Knøttecup/LD: 150p,
 H70/LD: 190p
 H80/LC og over: 220p
Distanse: Under 30 km: 80p, 30-49 km: 100p, 50-79 km: 120p, over 80 km: 140p
Mounted Games: 60p
Voltige: 60 p
Westerngrener: 60p
Arbeidshestgrener: (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest): 60p

 

 

Tilleggspoeng:

Lokalkjøring:

 For kaldblodstravere som er aktive i travsporten inneværende år, med registrert tid i et totalisatorløp:150p for travløp og/eller 150p for monte. I tillegg gis trav og monteløp uten totalisator (lokalkjøring) med godkjent tid; 30p per løp.

 Tilleggspoeng registreres først når det foreligger resultater fra grener med grunnpoeng.

 

Veikle Balder Mesterskapet:
Det gis tilleggspoeng til ekvipasjer som også deltar i Veikle Balder Mesterskapet;
Deltagelse i kombinert mesterskapet: 300p
Deltagelse i grenmesterskapet: 200p
Deltagelse i andre åpne klasser: 100p

Det gis kun tilleggspoeng for deltagelse i Mesterskapet en gang, den høyeste poengsummen blir da registrert. Grunnpoeng og evt. premiebonus kommer i tillegg.

 

Veikle Balders Treningshelger:
Det gis tilleggspoeng for deltagelse ved Veikle Balders Treningshelger: 50p
Tilleggspoeng registreres først når det foreligger resultater fra grener med grunnpoeng.

 

Premiebonus: For kaldblodstravere som plasserer seg som nr 1, 2 eller 3 i klassene/løpene de deltar i vil en premiebonus utdeles etter følgende skala:
1. premie (seier) 30 poeng
2. premie 20 poeng
3. premie 10 poeng

Allsidighetsbonus: Hvis man har deltatt på aktiviteter i flere grener vil man oppnå en allsidighetsbonus.
Man kan kun oppnå èn allsidighetsbonus per år.
2 grener: 150p
3 grener: 200p
4 grener: 300p
5 grener: 400p
6 grener: 500p
7 grener: 600p
8 grener: 700p
9 grener: 800p


NB! Det kan kun samles poeng for start i 3 klasser per dag.

 

Fremtidige endringer:
Statuttene kan endres hvert år. Nyreviderte statutter kunngjøres av Veikle Balder og på veiklebalder.no

Er det spørsmål rundt allsidighetscupen, ta kontakt med Renate ahest@veiklebalder.no

Vi gleder oss til å se mange kaldblodstravere ute på stevner i 2022!


Lykke til!

 

statutter-veikle-balders-allsidighetscup-2022.pdf