Sikkilsdalseminaret gjennomføres som planlagt

Sikkilsdalseminaret gjennomføres som planlagt

Publisert av Vidar Arnesen den 07.06.23.

Foto: Johanne Thomsen

 Ved påmeldingsfristens utløp hadde ingen kaldblodshopper blitt meldt på til det planlagte slippet. Det ble spilt inn forslag om å finne en erstatningshingst, men Norsk Hestesenter var ikke villig til å forsøke en slik løsning. .

Veikle Balder har ved ulike anledninger pekt på betydningen av at kaldblodstraveren, den tallmessig overlegent største nasjonale hesterasen, er representert i Sikkilsdalen. Vi beklager derfor at det ikke blir noen kaldblodshingst i Sikkilsdalen i år.

Veikle Balders seminar i Sikkilsdalen 18. til 20. august vil bli gjennomført som planlagt, uavhengig av at det ikke blir noe kaldblodsfølge i dalen i år. Vi kan melde om stor interesse for seminaret. Så langt har det kommet gledelig mange påmeldinger, men det er fortsatt ledige plasser. Seminaret koster kr 2800,- Dette inkluderer alt unntatt drikkevarer. Påmeldingen er endelig når seminaravgiften er betalt inn på konto nr. 2050.31.83006.

Se Veikle Balders Vårnummer 2023 for mer informasjon. Vi arbeider med å sette sammen et interessant program. Nærmere informasjon kommer.

Vel møtt til Sikkilsdalen!