Samarbeid med Sleipner

Samarbeid med Sleipner

Publisert av Vidar Arnesen den 12.09.22.

Det har lenge vært et felles ønske om at styrene i de to foreningene skulle treffes. Møtet på Bjerke 11. september var todelt. Et tema var å bli bedre kjent med hverandre på styrenivå. Det andre var presentasjoer om hvordan de to foreningene jobber og hva som står på agendaen i de to organisasjonene.

Sleipner er organisert på en annen måte enn Veikle Balder, noe som innebærer deres aktiviteter i stor grad foregår ute i lokallag. Disse er knyttet til travbaner eller regioner.

Etter møtet oppsummerer vår leder, Sigmund Vister, at dette møtet i første rekke handlet om å bygge gode relasjoner og å lære av hverandre. Sleipner har blant annet gjort tiltak rundt rekruttering av ungdom som det vil være spennende å se nærmere på for Veikle Balder sin del.

Begge foreningene er enige om at et økt samarbeid over landegrensen vil være til det beste for kaldblodssporten i de to landene.