Påminnelse fra styret

Påminnelse fra styret

Publisert av Renate Ugelstad den 28.06.22.
Saker som medlemmer ønsker å fremme på Veikle Balders Generalforsamling må være styret
i hende 4 uker før generalforsamlingen, altså innen 22.01.2022.

Saksliste og tilhørende dokumenter vil bli publisert en uke før generalforsamlingen på www.veiklebalder.no

Det blir felles middag etter Generalforsamlingen.
Påmelding til middag gjøres til Veikle Balders e-postadresse,
post@veiklebalder.no eventuelt til Egle Morstad, tlf. 417 53 577 eller Renate Ugelstad, tlf. 482 29 019 innen 8. februar.
Vennligst oppgi eventuelle matallergier ved påmelding.
Prisen vil ligge på rundt kr. 450,- pr. person.

Bestilling av rom på Thon Hotell Linne kan gjøres via telefon 23170000. Oppgi referansenummer 29759577 for å få Veikle Balders rabatt.
Rom må bestilles før 6. februar for å få denne rabatten.