Oppfordring: Støtt opp om Sikkilsdalen!

Oppfordring: Støtt opp om Sikkilsdalen!

Publisert av Vidar Arnesen den 17.05.23.

Sikkilsdalen har lang og stor betydning for både hestekulturen, og faktisk, samfunnsutviklingen i Norge.

På 1840-tallet var den industrielle revolusjonen godt i gang i Norge. Den medførte økt befolkning og behov for arbeidskraft til industrien. Hender som måtte frigjøres til industrien ble tatt fra landbruket. Det betød at hver landbruksarbeider måtte produsere mat for flere personer. To viktige forutsetninger for det var oppfylt: Bogtresele samt plog og harv av jern. Det medførte betydelig bedre jordbearbeiding og økt matproduksjon. Samtidig oppstod et stort transportbehov, matvarer måtte fraktes fra landsbygda til de voksende byene. Post, lege, jordmor og lensmann trengte transport. Industrivarene måtte transporteres. 

Da stod man overfor en av tidens største utfordringer, nemlig stor mangel på egnede hester! Spesielt rundt Oslofjorden var hestebestanden utarmet etter danske og svenske kongers konfiskering av hester til sin krigføring.

Statskonsulent Lindeqvist opprettet Statens hesteavlsseter 1862. Kongstanken hans var å stimulere til av avl på egnede hester. De beste hoppene skulle få gratis tilgang til de beste hingstene. På den måten skulle det produseres avlsdyr til distriktene. Starten på det som skulle bli Statens Hesteavlsseter gikk i Heimdalen i 1862. Veikle Balder ble valgt som hingst. Han hadde på den tiden allerede etablert seg som en fremragende avlshingst.

Sikkilsdalen var fra tidligere kjent for sine fantastiske beiteressurser. I mange år var Sikkilsdalen sæter for Huseby gård, så langt syd som på Stange. Fra 1868 var Sikkilsdalen hovedsenteret i Statens Hesteavlsseter.

Den første hingsten i Sikkilsdalen var Veikle Balder. Siden har alle de «store» innen dølahest rasen vært her, Dovre, Galde, Brimin og Gjestar for å nevne bare noen. Høgne lagde Høgnar i Sikkilsdalen i 1911. Høgnars sønnesønn, Stegg ble født 1937. Med Stegg delte de to avlsretningene seg i tungdøl og kaldbllodstraver for alvor. Stegg regnes i dag som grunnleggeren av den moderne kaldblodsrasen.

Den første ordentlige kaldblodstraver i Sikkilsdalen var Petter Tidemand. Året var 1965. Siden har det, med få unntak, vært kaldblodshingst i Sikkilsdalen hvert år. 

Det er viktig for hestekulturen i Norge at det blir kaldblodshingst i Sikkilsdalen hvert år framover. Fra Norsk Hestesenters side blir det presisert at det må et visst antall hopper til for at slippet skal finne sted. Veikle Balder oppfordrer kaldblodsfolket til å slutte opp om slippene med kaldblodshingst i Sikkilsdalen!