Offentliggjøring av styremøtedokumenter

Offentliggjøring av styremøtedokumenter

Publisert av Vidar Arnesen den 01.09.22.

Veikle Balders styre fattet i styresak 51/22 vedtak om å offentliggjøre styremøteinnkallinger, sakslister og saksgrunnlag for Veikle Balders medlemmer via Gnist. Målet med vedtaket er å gjøre det blir lettere for medlemmene å følge styrets arbeid og komme med innspill til styret. På den måten ønsker styret å styrke demokratiet i organisasjonen og legge mer til rette for medlemmenes engasjement. Enkelte saker må nødvendigvis behandles som unntatt offentlig innsyn.

Styremøteinnkallinger, saksliste og saksgrunnlag vil offentliggjøres for Veikle Balders medlemmer via Gnist ei uke før hvert styremøte. Alle medlemmer med registrert e-postadresse har fått informasjon om hvordan man kan opprette profil på Gnist.

Tidspunkt for styremøtene står oppført i aktivitetskalenderen på www.veiklebalder.no

Henvendelser og innspill til sakene på styremøtene må fremmes på epost til post@veiklebalder.no