Nye muligheter for Veikle Balder gjennom Gnist

Publisert av Vidar Arnesen den 10.07.22. Oppdatert 06.03.23.

Veikle Balders medlemmer har mottatt invitasjon til å registrere seg på Gnist. Gjennom å logge inn på Gnist får medlemmene tettere kontakt med foreningen. Gnist gir tilgang til styremøteprotokoller og andre dokumenter. Merk også aktivitetskalenderen som  vises på hjemmesiden. Der vises datoer for ulike arrangement og styremøter. Styret tar gjerne imot innspill fra medlemmene til styremøtene.

 Medlemmer kan logge seg direkte inn på Gnist via foreningens hjemmeside, www.veiklebalder.no under fanen"Medlemsfordeler".

Veikle Balders styre 2022. Foto Susann Ervik