Innledet påsken med styreseminar

Innledet påsken med styreseminar

Publisert av Sigmund Vister den 01.04.23.

Det nyvalgte styret i Veikle Balder innledet påsken med et to-dagers møte. Dermed ble det tid til å legge gode planer for årets aktiviteter. 

Innledningsvis var det satt av tid til en gjennomgang av Styreweb. Dette er vårt viktigste digitale verktøy i styrearbeidet. Det er derfor viktig at styremedlemmene kan benytte programvaren på en hensiktsmessig måte. Vi gikk gjennom hvordan man kan gjøre ulike oppslag i systemet og hvordan man oppretter en artikkel til bruk på hjemmesiden. 

Styret behandlet deretter budsjettene for prosjekter og arrangement som skal gjennomføres inneværende år. Det ligger an til et høyt aktivitetsnivå i år også, noe våre medlemmer vil få nyte godt av. Vi gleder oss til å treffe våre medlemmer i ulike settinger utover. 

Seminaret ble avsluttet med en drøfting av hvordan vi kan sikre en stabil og robust drift av foreningen i årene som kommer. Veikle Balder har et høyt aktivitetsnivå som i all hovedsak skapes gjennom dugnadsbasert arbeid. Det framkom mange gode innspill som tas med i videre arbeid med denne problemstillingen. 

Avslutningsvis benytter vi anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god påske!!