Åpent brev til styret i DNT

Åpent brev til styret i DNT

Publisert av Vidar Arnesen den 04.10.23.

Krise i bedekningstallene

DNTs samarbeidsorganisasjoner Veikle Balder og Travavl.no er svært bekymret over den sterke nedgangen i tallet på bedekninger av avlshopper i 2023. Nedgangen på minst 20 prosent for begge raser føyer seg inn i en trend over flere år. Det er åpenbart at situasjonen ikke kan fortsette og at vi må snu denne utviklingen.

Uten et norsk oppdrett, ingen norsk travsport.

Når DNT styrer mot et overskudd for 2023 må ressurser settes inn for å lede og utvikle prosessene med å skaffe flere venner til travsporten, samtidig som noe midler settes inn for å styrke økonomi og opplevelser for dagens oppdrettere og andre utøvere.

Vårt råd forutsetter at vi har tre tanker i hodet samtidig:

1.          1.   Situasjonen krever en grunnleggende, planmessig og langvarig innsats for å øke interessen for travsporten. Bare gjennom denne veien kan det sikres at sikres at økonomien og opplevelsene til alle deltagere ivaretas på en bærekraftig måte. Å fortsette i gamle spor vil ikke være godt nok. DNTs Utviklingskonferanse 2023, markerte en start på en slik ny og offensiv arbeidsform. Vi mener at ressurser må settes inn for å utvikle spesielt markedsføringen av sporten som gjør at vi oppfattes som attraktive for nye målgrupper, samtidig som dagens aktive ivaretas. Vi trenger ledelse og kompetanse i sporten vår som gjør dette mulig.

2.           2  For å gi oppdretterne en rask tro på at det skal fortsette å avle hester, foreslår vi to tiltak knyttet til oppdretterpenger, og som i sum balanserer godt mellom begge raser. Det settes av en ekstrapott til å styrke oppdretterpenger etter starter i utlandet, og en mindre prosent oppdretterpenger til varmblods voksne hester som i dag ikke får noen ting.

3.  Hverdagstravet bør styrkes.

I det langsiktige arbeidet bør det i tillegg til markedsføring og salg også brukes midler for å styrke Avlsstall, Aktivitetstall og arbeidet med andelslag.

Vi må også ha en økonomimodell som premierer baner som oppnår resultater i form av økt besøk og flere samarbeidspartnere.

Samtidig vil vi påpeke at det finnes lett tilgjengelige muligheter for å gjøre det mere interessant å både være oppdretter og hesteeier. Vi bidrar gjerne i dette arbeidet.

Som samarbeidende organisasjoner med DNT ønsker vi å være med på å spille hverandre gode innenfor norsk travsport. Vi oppfordrer DNT til å benytte seg av den kompetansen som finnes i våre organisasjoner.

 

4 oktober 2023

 

Per Erik Hagen  Sigmund Vister

Leder Travavl.no                   Leder Veikle Balder