Medlemskontingent for 2023

Publisert av Vidar Arnesen den 15.02.23.

Faktura for medlemskontingent for 2023 vil bli sendt ut med det første. Alle medlemmer som har oppgitt epost-adresse vil få fakturaen på mail. Øvrige medlemmer vil få tilsendt fakturaen som vanlig brevpost.

Av erfaring vet vi at enkelte spamfiltre er så følsomme at de sender mail fra Veikle Balder til katalogen for søppelpost. Styret oppfordre alle medlemmer til å sjekke katalogen for søppelpost regelmessig. 

Styret minner om vedtak på Generalforsamlingen 2022 om å opprette en egen ungdoms-kontingent for medlemmer til og med året medlemmet fyller 23 år. I år betyr det at alle som er født i år 2000 eller senere, er berettiget medlemskontingent på kr 100,- For medlemmer som fyller 24 år eller mer i år, er medlemskontingenten fastsatt til kr 400,-

Styret ber også om at medlemmer som ikke lenger ønsker å være en del av Veikle Balder, gir beskjed om dette.