VEIKLE BALDERS LOVER

Kaldblodsforeningen Veikle Balder ble stiftet 28.8.2010. Lovene ble vedtatt samme dag. Lovendringer er vedtatt på foreningens generalforsamlinger, senest 24. februar 2024.

 

§ 1 FORMÅL Foreningen har som formål å fremme utviklingen av kaldblodshesten bl.a. gjennom:

Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
Å ta vare på og forbedre kaldblodshestens konkurransemuligheter.
Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i kaldblodshesten.
Utdanning og ungdomsarbeid, skape interesse og ressurser med formål å bevare den kulturbærer kaldblodshesten er.


Vedtektene i sin helhet kan du lese ved å åpne vedleggene nederst.

 

Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder
De etiske retningslinjene gjelder styremedlemmer og medlemmer i komiteer og utvalg, heretter omtalt som tillitsvalgte. Hensikten er å skape best mulig grunnlag for at Veikle Balder skal oppfattes som en seriøs organisasjon. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar for dette. Disse retningslinjene skal sikre at tillitsvalgte opptrer aktsomt og redelig ovenfor hverandre og samarbeidspartnere. 


Les utfyllende retningslinjer i vedleggene nederst.