Veikle Balders Generalforsamling 2023

Veikle Balders Generalforsamling 2023

Publisert av Vidar Arnesen den 03.02.23. Oppdatert 22.02.23.

Dokumentene til Veikle Balders Generalforsamling 2023 er ferdige og klare for publisering.

Styret ber medlemmene merke seg at Veikle Balders Generalforsamling 2023 starter kl. 15.15. Dette er nødvendig som følge av inntrufne omstendigheter. Stedet er det samme, Thon Hotell Linne i Oslo. 

Alle dokumentene som er til behandling vil bli vist på storskjerm. Styret har ikke mulighet til å trykke de aktuelle dokumentene til alle som kommer på generalforsamlingen. Derfor oppfordrer vi alle som trenger fysiske dokumenter til å lage egne utskrifter.

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt til generalforsamlingen!

 

Innkalling GF 2023.pdf
Innkomne forslag VBs Generalforsamling 2023.pdf
Referat fra VBs Generalforsamling 18.02.2023.pdf
Regnskapskommentar 2022.pdf
Reivsorberetning VB 2022 - signert 8.02.2023.pdf
Styrets Årsmelding 2022.pdf
Styrets innstilling til styrereprepresentanter i Veikle Balders komiteer.pdf
Styrets innstilling til valg av valgkomite på VBs Generalforsamling 2023.pdf
Valgkomiteens innstilling 2023.pdf
Økonomisk Årsavslutning 2022.pdf
Økonomisk årsrapport 2022 - Budsjett 2023.pdf