Historien om Veikle Balder

Historien om Veikle Balder

Publisert av Renate Ugelstad den 14.06.22. Oppdatert 22.07.22.

Veikle Balder blir i dag regnet som kaldblodshestens far. Han satte dype spor etter seg i hesteavlen og finnes i stammen til alle kaldblodshester. Han ble født i 1849 på Korsvoll på Dovre og fikk ved fødselen navnet ”Baldur”.

Iver Tofte på Dovre kjøpte Baldur som treåring i 1852. Hesten fungerte som bruks- og avlshingst på Tofte før den i 1855 ble solgt til et hingstebolag under ledelse av Ole Veikle i Kvam. Hesten bar fra da av navnet Veikle Balder.
Navnet kom av gården Veikle, der Ole Veikle residerte. Veikle Balder var i hingstebolagets eie til han døde på Veikle i 1873.
Staten leide Veikle Balder som seterhingst i årene 1862 til 1869. Somrene 1862 til 1867 gikk han med hopper i Heimdalen.
I 1868 var Veikle Balder den første hingsten som ble sluppet i Sikkilsdalen i statens regi.

Veikle Balder dannet sin hingstelinje først og fremst gjennom sin sønnesønns sønn Dovre DH 130.
Den eneste konkurrerende hingstelinja gikk for å være den som ble dannet av Toftebrun DH 82.
Faren til Toftebrun var «Hingst født på Tofte, sortbrun; af gaardens gamle stamme». Denne hingsten,
som var født i 1856, ble solgt til Jämtland i Sverige. Der gikk han under navnet Höjdsoten. I den svenske stamboka fikk han navnet Sleipner 11. 

Höjdsoten/Sleipner 11 fikk avgjørende betydning i oppbyggingen av den svenske kaldblodshesten.
Men, født på Tofte 1856? Veikle Balder fikk tre årganger på Tofte, den siste ble født i 1856… Det er fullt mulig, til og med sannsynlig, at Veikle Balder var far til Höjdsoten/Sleipner 11 og farfar til Toftebrun DH 82. I så fall er Veikle Balders betydning enda mye større enn det stambøkene oppgir.

Veikle Balders farfars far var fullblodshingsten ”Odin”. Denne hingsten ble importert av Akers Sogneselskap for å foredle den norske hesteavl i 1834. For å få fortgang i importen la Jacob Meyer ut kjøpesummen som var 1000 specidaler.
Odin var 4 år da han kom til Kristiania. Hans far var Partisan og mor var Rachel. Begge var kjente navn i den engelske fullblodsavlen.
Under sin tid bedekket han ca. 100 hopper. Blant dem ei lysebrun hoppe fra Huseby gård på Stange. Resultatet ble ”Huseby Odin”.
”Huseby Odin” ble far til blant annet et sortbrunt hingsteføll født på Segalstad i Gausdal.
Dette var den såkalte ”Segalstadhingsten” som senere ble Veikle Balders far.

Veikle Balders mormors mor kom fra øvre Folldal, nærmere bestemt fra gården Bergsengsæteren.
Hun var rød og Poul Tofte, far til Iver Tofte, kjøpte henne for avl. Hun fikk ei svart hoppe med bles som ble solgt til nabogården Korsvoll.
Et avkom etter denne hoppa ble ei kråkesvart hoppe. Hun ble 1848 ført til Segalstadhingsten og resultatet ble Veikle Balder.

Veikle Balder var ikke ulik dagens kaldblodstravere
Veikle Balder var mørk brun av farge og 154cm på manken.
Om hestens utseende står følgende i stamboken: ”Hvad der strax faldt i øinene ved at betragte den omhandlede hest, var dens lille,
velformede Hoved og smukke Ørelag; men mest udpræget var dens gode sammenføining af Hals og Hoved, hvad der maatte bringe enhver Hestekjenner til at se at den ikke var af (ren) Gubrandsdalsk Rase, da denne gjennengaaende udmerker seg ved det Modsatte.
Hestens øvrige exteriør bar fullstændig Dølepreg.”

Veikle Balder hadde i sin samtid både beundrere og kritikere. Beundrerne var flest. Blant dem var statsagronom Lindqvist.
Han har sagt følgende om hesten: ”En vidunderlig god hest, like utmerket 
som ride, kjøre og brukshest, dertil lettholden, alltid sund og munter og førsterangs som seterhingst.” Veikle Balder fikk førstepremie på Stav i 1859 og 1861.