Bistand til annonsesalg

Bistand til annonsesalg

Publisert av Sigmund Vister den 02.07.23. Oppdatert 10.08.23.

Veikle Balder ønsker å komme i kontakt med personer / firmaer som kan bistå oss i arbeidet med foreningens annonsesalg. Vi har for tiden to årlige utgivelser av medlemsblader i et opplag på 1500 stk. Disse er av høy kvalitet og populære blant våre medlemmer. Bladene inneholder relevante fagartikler, medlemsinformasjon og annonser. I tillegg produseres det kataloger til ulike arrangement. Foreningen har også en hjemmeside med potensiale for mer annonsering. 

Veikle Balder har for øyeblikket om lag 1050 medlemmer fordelt over hele landet og er en av flere samarbeidende organisasjoner til Det Norske Travselskap. 

Vi ønsker å knytte til oss en ressurs som kan dokumentere resultater fra tilsvarende arbeid. Vedkommende må ha kjennskap til hestesporten og foreningens nedslagsfelt. Vi ser for oss at oppdraget gjennomføres på provisjonsbasis, men andre samarbeidsformer kan vurderes. Betingelser for oppdraget vil bli regulert gjennom skriftlig avtale. 

Henvendelser sendes til foreningens epost: post@veiklebalder.no