Vil du oppleve Sikkilsdalen?

Vil du oppleve Sikkilsdalen?

Publisert av Vidar Arnesen den 19.06.24.

Vil du oppleve Sikkilsdalen?

 Foto: Målfrid Vatne

Lørdag 22. juni kl. 13.00 slippes årets kaldblodshingst, Søndre Jerkeld, med 25 hopper i Prinsehavna. Slippet foregår på den såkalte slipplassen, et par kilometer vest for Sikkilsdalseter Fjellstue. Informasjon om slippet finner du her

https://www.nhest.no/informasjon-om-slippdagen-i-sikkilsdalen.6670033-467706.html

I Sikkilsdalen vil hoppene (og føllene) få en sommer slik hester egentlig er skapt til å leve, på store arealer med flokken rundt seg. Den sosiale dynamikken i flokkene er fascinerende å oppleve. Hingsten som holder flokken samlet, Hoppene som finner sine plasser på rangstigen. Føllene får utfolde seg i lek med hverandre mens mødrene holder øye med dem. På den måten lærer føllene å være en del av flokken.

Når gjeterne dukker opp på sine daglige inspeksjonsrunder, strømmer de voksne hestene til. Hingsten skal få kraftfôr og hoppene salt. Alle blir sett over, klappet og klødd. På den måten lærer føllene i flokken at mennesker er noe positivt. Slik skapes tillit mellom hest og menneske. Kan det tenkes noen bedre måte å drive hesteoppdrett på?

Hvis det skulle oppstå skader, oppdager gjeterne det på sine daglige tilsyn med hestene. Mindre sår og rifter ordnes det med der og da. Hvis Gjeterne er i tvil, tilkalles veterinær. Store deler av sommeren vil en veterinær være en av gjeterne.

Dalens U-form sørger for varme og ly. Fjellene sørger for mye vann. Under slike forhold blir beitemarkene utsøkte. Det er alltid et rikholdig matfat for hestene i Sikkilsdalen.

Gjeterne observere bedekninger eller tegn på at bedekning har skjedd. Deretter blir det spennende å se om hoppa avviser hingsten tre uker senere. Hvis hoppa kommer i brunst igjen etter tre uker, gjentar hingsten alle prosedyrer. Alt som skjer, blir fortløpende formidlet til hoppeierne.

For alle andre interesserte er det opprettet ei åpen gruppe på Facebook, https://www.facebook.com/groups/1009471177159308

Der legges det ut bilder og film fortløpende, slik at alle interesserte kan følge de tre hesteflokkene gjennom sommeren.

Hvis du vil oppleve Sikkilsdalen og hestefølgene på nært hold, er det mange muligheter for det. En av mulighetene er å bli med på Veikle Balders seminar 9, 10. og 11 august. Mer informasjon om seminaret og påmelding finner du her

https://www.letsreg.com/no/event/veiklebalderssikkilsdalseminar2024#init

Dersom du velger et annet tidspunkt, lønner det seg å gjøre en avtale med hestegjeterne i forveien. Kontaktinfo finnes i den katalogen som lages over alle hestefølgene i Sikkilsdalen. Hvis du ikke har katalogen, vil Norsk Hestesenter og Veikle Balder formidle kontaktinfo.

Sikkilsdalseter Fjellstue er åpen for både servering av kortreist mat og overnatting hele sommeren. For mer info, se

http://sikkilsdalen.no/index.php